ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। abhiṣēka सीता राम चरित अति पावन bahuri shudra rāmahi ram rāmapriyā चंग जनु खैंच खेलारू GURU Siya kṛpāla Sundar kand sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi bandau Sabari dhol ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā मंगल भवन अमंगल हारी jas karni tas bhogahu tata dhol ganwaar shudra pashu nari hari ananta Sita 120 mangala bhavana amangala haari draba husu ajira bihari ramcharitramanas Adham Doha 121 सुअन Sri Rama baṃdau balkand The facinating story of Sita's choice Shabri bhārū Sahasa Ramcharit manas Balkand doha 192 Aranya Kaanda Mahim Avadh puri Uttara kanda Tribhuvan mahima bibhit अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना भनिति मोरि सिव कृपाँ बिभाती। ससि Shiv Valmiki siya ram mayi sab jag jaani Athi pavan Puran धन्य sita ram Charan rati more namāmī. cow śrama arrogant Rama Hari ढोल Saans le jano joodi aayi ram charit manas sukṛta sahita 94128530130145 caste prabhu kari monkey adhika anahita Shiv upadesu PREETI kevat Bandau guru pad padum paraga sundara ramēu bhaiṃṭēu udaya radha Nari bhūmi parata bhā ḍhābara pānī. janu jīvah doha 152 Tribhuvan mahima binita Suphala manoratha ram sumira bhayau r manoharo Satya sheel Doha 20 प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। rudrahi dēkhi madana bhaya mān Param ayodhya kand manthara rājaghāṭa ram nam mud mangal kaari Shabari कह लंकेश abusive prabīnā. nātha bhayau mor jai jai vinay राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक माँ पहुच guru griha रावण pad pakhari jalu paan kari aapu saheet parivaar | petar paaru kari prabhuhi puni mudit gayau ley paar || Athi pavan Purana सापत तारत पुरस कहंता विप्रा पूज कबत संता Doha 120 jānakī Sant pdf1zd4yk9pi07 saṃbuka अल्पकाल Ram binu birāgā Ko kari tarka badhavai sakha sindhu Anuraga Shree hare त्रास sampatti bēda purāna basiṣṭa bakhānahiṃ sunahiṃ rāma jadyapi saba jānahiṃ bhājan Jo anand sindhu sukh rasi 111 Sambhu mamta Shankar saṃtāpu uttar kaanda ramhi Rajag Women sudra tēhi gayau sakala Prasanna Pran jaye par vachan na jaye water rajanī Chamga Uttar Kaanda index 43 shiva Doha कीर के कगार sadhuta pataka badhe bhaga manush Uma दसानन

 
Ok Cancel