ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

rāma nama bahuri ram guru abhiṣēka nar tan jai rama sukṛta Chamgadur s hoi Prem da mahimā k sadguru सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। Raj Nagar krpa a ali Sundarkand Bhav bhesaj nir taba brahma R rāmapriyā हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिन्धु कोटिशत सम गंभीरा ganikā tulsi Satsang sundar Vishwanath rāmahi siya bharōsa tribhuvana namāmi hanuman kṛpāla Ulati Nryta Svarga kinnar raṃga shanti kathā kavaca abhēda bipra gura pūjā ēhi sama bijaya upāya na dūjā bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī 118 bhagati suṃdara prabīnā Sunata calāvā rāmacaritamānasa abhishek Ram janam anugraha hoi so Kaband rāmaṃ swarg Bur rāma nam raṃgabhūmi Krupa kavaca abhēda bipra Masan Bishvanath mam bath purari Shabari Sunderkand vāṇīvināyakau Ra nātha ulaṭē vandē prabhu taru tara kapi ḍāra para tē kiē āpu samāna Viswanath svarag godavari viṣva sadagura chamgadar panna deli nirmita phiri phiri bilōkati mātu tana taba sakhīṃ lai siva pahiṃ gaī sunda manohar Gaye bahori aratha Bharata Rampriya mangal bhawan amangal hari dravahu so dasharatha Mangal bisvanātha uttara Vishvanath bhaiṃṭēu Tribhuvan mahima bibhit bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī.. Nrity bhārū प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु hanumānā bisvanātha mama jas karni tas bhogahu tata Kripa Chitrakutha ahinha sapana Sopi ram abusive Athi pavan Puran Sahasa Prema Doha 121 ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā binatī kari muni adhika manthara Anand 120 dasaratha arrogant prabhu kari ramēu sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi śrama Saans le jano joodi aayi Sri Rama Mahim bhayau r अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना Rajag The facinating story of Sita's choice anahita ramhi Tribhuvan mahima binita Rajaghat Athi pavan Purana sahita PREETI sundara Shiv upadesu rājaghāṭa

 
Ok Cancel