ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

rāma nama bahuri ram guru abhiṣēka Chamgadur jai nar tan s Nagar Prem hoi sukṛta rama सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। da mahimā k sadguru Raj Sundarkand krpa a nir ali taba हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिन्धु कोटिशत सम गंभीरा Bhav bhesaj brahma R ganikā sundar tulsi rāmapriyā bharōsa Satsang hanuman Vishwanath rāmahi siya tribhuvana kṛpāla namāmi Nryta Ulati kinnar raṃga shanti kathā Shabari Svarga kavaca abhēda bipra gura pūjā ēhi sama bijaya upāya na dūjā bhagati calāvā 118 vāṇīvināyakau suṃdara bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī mangal bhavan amangal hari Sunderkand hari ananta hari katha ananta mangal bhavan prabīnā Sunata rāmacaritamānasa abhishek Ram janam hoi so Kaband anugraha Mangal Krupa rāmaṃ swarg chamgadar Bur rāma nam nātha Masan raṃgabhūmi Ramcharitmanas prabhu taru tara kapi ḍāra para tē kiē āpu samāna sunda kavaca abhēda bipra Bishvanath mam bath purari Ra deli ulaṭē vandē Viswanath svarag godavari viṣva sadagura panna mangal bhawan amangal hari dravahu so dasharatha shabri Nrity nirmita hanumānā phiri phiri bilōkati mātu tana taba sakhīṃ lai siva pahiṃ gaī bisvanātha Kripa manohar aratha Gaye bahori Bharata uttara Rampriya Vishvanath bhaiṃṭēu Tribhuvan mahima bibhit bisvanātha mama bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī.. bhārū Athi pavan Puran jas karni tas bhogahu tata प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु Chitrakutha ahinha 120 sapana Sopi ram abusive Sahasa Prema Doha 121 manthara sādhu ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā binatī kari muni Anand balkand adhika dasaratha arrogant prabhu kari ramēu lanka kand अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना Sabari Sri Rama bhayau r Saans le jano joodi aayi sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi śrama Mahim Rajag Rajaghat sahita

 
Ok Cancel