ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

rāma nama bahuri ram abhiṣēka guru nar tan rama sukṛta Prem da Chamgadur mahimā k s Raj krpa jai hoi ali a Bhav bhesaj sadguru nir taba ganikā brahma sundar Vishwanath rāmahi siya tulsi bharōsa Nagar हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिन्धु कोटिशत सम गंभीरा rāmapriyā Ulati Nryta tribhuvana kinnar raṃga namāmi shanti kathā hanuman kavaca abhēda bipra gura pūjā ēhi sama bijaya upāya na dūjā kṛpāla Svarga R bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। 118 Sundarkand Satsang Sunata rāmacaritamānasa suṃdara prabīnā Ram janam hoi so swarg abhishek anugraha rāmaṃ Kaband Masan raṃgabhūmi kavaca abhēda bipra rāma nam nātha ulaṭē vandē svarag bhagati viṣva Ra panna Viswanath uttara aratha deli phiri phiri bilōkati mātu tana taba sakhīṃ lai siva pahiṃ gaī prabhu taru tara kapi ḍāra para tē kiē āpu samāna Bishvanath mam bath purari Vishvanath Bharata chamgadar Rampriya bisvanātha Krupa Bur vāṇīvināyakau bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī.. sadagura manohar Chitrakutha Nrity nirmita bhārū Sopi ram sunda Mangal प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु bhaiṃṭēu Gaye bahori godavari Sunderkand ahinha sapana calāvā jas karni tas bhogahu tata abusive Sahasa adhika hanumānā manthara binatī kari muni Kripa Doha 121 120 Athi pavan Puran Prema dasaratha arrogant prabhu kari śrama ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā Tribhuvan mahima bibhit Sri Rama bhayau r sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi Saans le jano joodi aayi Mahim The facinating story of Sita's choice ramēu anahita Tribhuvan mahima binita Anand Rajaghat Rajag Shabari sahita bisvanātha mama sundara Shiv upadesu rājaghāṭa sindhu अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना rajanī धन्य saṃtāpu

 
Ok Cancel