ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

rāma nama bahuri ram guru abhiṣēka Chamgadur सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। jai Nagar nar tan s rama hoi Prem sukṛta nir mahimā da Raj k krpa sadguru Sundarkand ali a sundar हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिन्धु कोटिशत सम गंभीरा taba R Bhav bhesaj brahma Vishwanath ganikā rāmapriyā tulsi bharōsa Satsang hanuman Sunderkand rāmahi siya tribhuvana kṛpāla namāmi Nryta calāvā Ulati Shabari kathā raṃga shanti Svarga kinnar hari ananta hari katha ananta bhagati mangal bhavan amangal hari kavaca abhēda bipra gura pūjā ēhi sama bijaya upāya na dūjā 118 vāṇīvināyakau suṃdara bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī Sunata prabīnā mangal bhavan shabri rāmacaritamānasa abhishek anugraha hoi so Ram janam Mangal Kaband prabhu taru tara kapi ḍāra para tē kiē āpu samāna Ramcharitmanas rāmaṃ Krupa chamgadar swarg Bur rāma nam nātha raṃgabhūmi sunda Masan Kripa kavaca abhēda bipra Jehi Bishvanath mam bath purari Ra Ayodhya kand deli aratha ulaṭē uttara vandē Viswanath svarag godavari Bharata viṣva sadagura Ayodhya kand panna Chitrakutha Rampriya lanka kand mangal bhawan amangal hari dravahu so dasharatha nirmita hanumānā phiri phiri bilōkati mātu tana taba sakhīṃ lai siva pahiṃ gaī Vishvanath bisvanātha manohar Nrity Gaye bahori Sopi ram jas karni tas bhogahu tata bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī.. sādhu Athi pavan Puran 120 bisvanātha mama bhaiṃṭēu Tribhuvan mahima bibhit ahinha bhārū sapana प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु dasaratha Sahasa Prema abusive Doha 121 ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā binatī kari muni adhika manthara balkand Anand Mahim arrogant ramēu anahita sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi Saans le jano joodi aayi Sri Rama Rajaghat śrama अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना 94128530130145

 
Ok Cancel