ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। abhiṣēka rāmahi rāmapriyā shudra bandau kṛpāla चंग जनु खैंच खेलारू ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā hari ananta सीता राम चरित अति पावन dhol ganwaar shudra pashu nari jas karni tas bhogahu tata Sabari mangala bhavana amangala haari draba husu ajira bihari dhol baṃdau Sita balkand sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi Aranya Kaanda ramcharitramanas Doha 121 Mahim Tribhuvan mahima bibhit Athi pavan Puran Shabri Adham GURU 120 cow arrogant 94128530130145 ram ramēu Sahasa Avadh puri bhārū PREETI Shiv अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना caste monkey bhaiṃṭēu Uttara kanda ram charit manas radha Siya bhayau r adhika Hari Nari धन्य prabhu kari śrama anahita Valmiki rājaghāṭa Shiv upadesu vinay ढोल manthara abusive namāmī. भनिति मोरि सिव कृपाँ बिभाती। ससि Bandau guru pad padum paraga sahita manoharo sundara ram sumira Saans le jano joodi aayi rudrahi dēkhi madana bhaya mān कह लंकेश Doha 20 udaya sukṛta kevat doha 152 Sant Balkand doha 192 Sri Rama The facinating story of Sita's choice sita ram Charan rati more bahuri Sundar kand rajanī mamta bhājan Rajag ram nam mud mangal kaari Doha 120 राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक माँ पहुच pdf1zd4yk9pi07 sudra Ram binu water Rama ramhi saṃbuka Athi pavan Purana Suphala manoratha Tribhuvan mahima binita Param bhayau mor sindhu jai jai Chamga Shankar Anuraga Shree hare saṃtāpu मंगल भवन अमंगल हारी sadhuta bēda purāna basiṣṭa bakhānahiṃ sunahiṃ rāma jadyapi saba jānahiṃ uttar kaanda prabīnā. tēhi siya ram mayi sab jag jaani sampatti nar Bat jānakī Doha Parasuråma birāgā Women 111 Uttar Kaanda index 43 Swabhav pad pakhari jalu paan kari aapu saheet parivaar | petar paaru kari prabhuhi puni mudit gayau ley paar || guru griha kavaca त्रास रावण Ramcharit manas Ko kari tarka badhavai sakha mantra iajswltgsqzmba gayau sakala keki Jo anand sindhu sukh rasi सापत तारत पुरस कहंता विप्रा पूज कबत संता Surpanakha shiva ravan Prasanna दसानन vipra parhit Uma kush

 
Ok Cancel