ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

rāma nama bahuri ram guru abhiṣēka nar tan jai rama sukṛta Chamgadur Prem da s mahimā hoi sadguru k Raj a krpa ali Bhav bhesaj सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। taba Sundarkand Nagar nir ganikā हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिन्धु कोटिशत सम गंभीरा brahma rāmapriyā sundar Vishwanath rāmahi siya tribhuvana tulsi bharōsa namāmi R Ulati Nryta Svarga kinnar hanuman raṃga shanti kathā Satsang kavaca abhēda bipra gura pūjā ēhi sama bijaya upāya na dūjā kṛpāla bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī 118 suṃdara Sunata rāmacaritamānasa prabīnā hoi so Kaband Ram janam abhishek anugraha rāmaṃ swarg bhagati Sunderkand Bishvanath mam bath purari raṃgabhūmi Masan kavaca abhēda bipra Krupa rāma nam Ra Shabari nātha ulaṭē vandē svarag godavari viṣva sadagura panna chamgadar bisvanātha uttara deli nirmita phiri phiri bilōkati mātu tana taba sakhīṃ lai siva pahiṃ gaī prabhu taru tara kapi ḍāra para tē kiē āpu samāna sunda Viswanath Vishvanath Gaye bahori aratha Bharata calāvā Rampriya Bur vāṇīvināyakau bhaiṃṭēu bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī.. Nrity bhārū hanumānā bisvanātha mama Chitrakutha Kripa Mangal Tribhuvan mahima bibhit ahinha sapana manohar प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु Sopi ram jas karni tas bhogahu tata mangal bhawan amangal hari dravahu so dasharatha Athi pavan Puran abusive Sahasa Prema ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā binatī kari muni adhika Doha 121 Anand manthara 120 dasaratha arrogant sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi prabhu kari śrama Saans le jano joodi aayi Sri Rama Mahim bhayau r Rajag ramēu anahita The facinating story of Sita's choice अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना Tribhuvan mahima binita Rajaghat PREETI sahita sundara rājaghāṭa Athi pavan Purana rajanī saṃtāpu

 
Ok Cancel