ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

rāma nama bahuri ram abhiṣēka nar tan rama sukṛta mahimā Prem da guru s jai a k Bhav bhesaj Raj ali taba hoi ganikā brahma Vishwanath rāmahi bharōsa nir sadguru rāmapriyā Ulati krpa raṃga shanti हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिन्धु कोटिशत सम गंभीरा kathā namāmi Svarga kavaca abhēda bipra gura pūjā ēhi sama bijaya upāya na dūjā Nagar siya sundar Nryta tulsi tribhuvana bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī kinnar R 118 Sunata rāmacaritamānasa prabīnā hoi so सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। abhishek hanuman rāmaṃ kṛpāla Ram janam anugraha suṃdara Sundarkand Masan rāma nam raṃgabhūmi ulaṭē swarg kavaca abhēda bipra nātha viṣva panna aratha Viswanath Kaband uttara deli Krupa vandē prabhu taru tara kapi ḍāra para tē kiē āpu samāna Vishvanath Bishvanath mam bath purari Bharata Rampriya Ra bisvanātha Bur vāṇīvināyakau Nrity svarag Sopi ram प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु Gaye bahori bhārū nirmita phiri phiri bilōkati mātu tana taba sakhīṃ lai siva pahiṃ gaī bhaiṃṭēu bhagati godavari sapana Satsang manohar abusive bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī.. Athi pavan Puran hanumānā Chitrakutha Sunderkand dasaratha jas karni tas bhogahu tata arrogant śrama prabhu kari Sahasa calāvā ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā sunda binatī kari muni Sri Rama ahinha bhayau r sadagura ramēu anahita Rajaghat Tribhuvan mahima bibhit Prema Mahim bisvanātha mama Rajag sundara Tribhuvan mahima binita jānakī Athi pavan Purana adhika rajanī saṃtāpu rājaghāṭa The facinating story of Sita's choice sahita Ram binu Shiv upadesu manoharo saṃbuka namāmī. अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना bēda purāna basiṣṭa bakhānahiṃ sunahiṃ rāma jadyapi saba jānahiṃ kavaca Kripa PREETI birāgā gayau sakala jai jai

 
Ok Cancel