ramcharitmanas,

Search

Most Searched Words/records

rāma nama bahuri ram guru abhiṣēka nar tan rama sukṛta Chamgadur Prem da mahimā s hoi k sadguru Raj jai a krpa ali taba Bhav bhesaj Sundarkand nir ganikā brahma Vishwanath rāmapriyā sundar Nagar rāmahi siya tribhuvana tulsi bharōsa हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिन्धु कोटिशत सम गंभीरा सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी।। namāmi R Ulati Nryta Svarga hanuman kinnar raṃga kathā shanti kavaca abhēda bipra gura pūjā ēhi sama bijaya upāya na dūjā kṛpāla Satsang bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī 118 Sunata rāmacaritamānasa suṃdara Ram janam prabīnā hoi so Kaband swarg abhishek anugraha rāmaṃ bhagati raṃgabhūmi Sunderkand Masan kavaca abhēda bipra Bishvanath mam bath purari Krupa rāma nam Ra nātha ulaṭē vandē svarag godavari viṣva sadagura Shabari panna bisvanātha uttara deli nirmita phiri phiri bilōkati mātu tana taba sakhīṃ lai siva pahiṃ gaī prabhu taru tara kapi ḍāra para tē kiē āpu samāna sunda Vishvanath aratha Bharata calāvā chamgadar Rampriya Bur Viswanath vāṇīvināyakau bhaiṃṭēu Chitrakutha bahuri badanu bidhu aṃcala ḍhāomkī. piya tana citai bhauṃha kari bāomkī.. Nrity bhārū jas karni tas bhogahu tata Mangal Tribhuvan mahima bibhit manohar Gaye bahori ahinha प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु sapana Sopi ram abusive Sahasa Prema hanumānā ēka samaya saba sahita samājā rājasabhāom raghurāju birājā Anand binatī kari muni Kripa adhika Doha 121 bisvanātha mama Athi pavan Puran manthara 120 dasaratha arrogant prabhu kari śrama Saans le jano joodi aayi sab kai ninda je jad karhi te chamgadur hoi avtarhi Sri Rama mangal bhawan amangal hari dravahu so dasharatha bhayau r Rajag The facinating story of Sita's choice ramēu anahita Tribhuvan mahima binita अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रनतारति हरना Mahim PREETI Rajaghat sahita sundara rājaghāṭa rajanī ramhi saṃtāpu

 
Ok Cancel